Frontpage
Home > Weekenden
Weekenden!

Veel ouders met kinderen/jongeren met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme, etc.) hebben weinig tot geen tijd voor zichzelf. De adempauze die vaak zo nodig is, komt maar niet. Dit resulteert in steeds vermoeider worden en de situatie na een tijd nog slechts met moeite het hoofd kunnen bieden.
Wij hebben hier een (tijdelijke) oplossing voor gevonden. Er zijn twee mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is dat uw zoon of dochter mee gaat met een logeerweekend. Dit betekent dat uw kind 1 keer in de maand of om de maand van vrijdag 16u t/m zondag 17u gaat logeren met leeftijdsgenoten. Een groep bestaat uit 3 of 4 kinderen/jongeren en 2 begeleiders. Er wordt tijdens het weekend met de kinderen besproken welke activiteiten er plaats vinden. Daarnaast is er tijd en ruimte om spelletjes te doen, te voetballen of even lekker uit te rusten. Tijdens deze weekenden worden vooral de sociale vaardigheden getraind. Het is mogelijk om aan individuele leerdoelen te werken. Deze worden met ouders en kind van te voren besproken.

Op dit moment zijn er plekken beschikbaar binnen de volgende groepen:

- 1 plek in de groep van 13 t/m 17 jarigen

- 2 plekken in de groepen van 6 t/m 12 jarigen

Er wordt met een nieuwe groep begonnen vanaf 3 kinderen/jongeren.

De weekenden die tot de zomervakantie in 2016 gepland staan zijn;

5 t/m 7 februari

15 t/m 17 april

10 t/m 12 juni

In januari, maart en mei organiseert Linda Klinkhamer van LINK begeleiding weekenden. Als je maandelijks mee wil kan je het ene weekend bij buro energiek! logeren en de maand er na bij LINK begeleiding.

 

De tweede mogelijkheid is; begeleiding bij u thuis. Vooral voor kinderen die moeite hebben met logeren is dit een goede opstap. Er komt een begeleider in een voor uw kind veilige omgeving. Ze kunnen wennen aan het feit dat ouders er niet zijn. Op deze manier kunt u er tussenuit om te genieten van de rust, ruimte en elkaar. Vaak haalt dit de druk thuis een beetje van de ketel, waardoor u er na zo’n weekend weer met frisse moed tegenaan kunt.

Voordat ouders de deur uitgaan om een weekend uit te rusten en te genieten, spreken we het weekend goed door. Zo hoeven ouders zich geen zorgen te maken en weten wij precies wat er van ons verwacht wordt. In de toekomst is het eventueel mogelijk om rustig aan te gaan wennen bij een logeerweekend.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek belt u dan met 06-45243937 of mail naar marije@buroenergiek.nl

 

Kinderen
> Individuele (thuis) begeleiding
> Woensdag activiteiten
> Weekenden
> Zomerkampen
> Andere vakanties
> Foto's

Volwassenen
> Individuele begeleiding
> Begeleid zelfstandig wonen

Werken bij buro energiek!

Links

Contact