Frontpage

Buro Energiek! is een kleine onderneming die voornamelijk begeleiding biedt aan mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wij zijn er o.a. voor ouders en kinderen/jongeren die problemen ervaren tijdens de opvoeding. Deze problemen komen vaak voort uit een ontwikkelingsstoornis (bijv. ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum) Bij ons is er een breed aanbod aan mogelijkheden voor de begeleiding van ouder(s) en/of kind(eren).

Voor volwassenen met ADHD en/of een stoornis in het autistisch spectrum bieden wij begeleiding en/of ondersteuning.